Technologische vooruitgang volstaat niet langer om personen en goederen op een gestroomlijnde manier van punt A naar punt B te brengen.

Vandaag de dag moeten beleidsmakers slimme keuzes maken met betrekking tot de vestiging van economische activiteiten, vervoerswijzen, netwerken, ruimtelijke ordening… Ze kunnen zich daarbij geen fouten permitteren. Verkeerde beslissingen zouden immers dramatische gevolgen kunnen hebben op stedelijk en regionaal niveau.

Ze moeten kunnen vooruitlopen op gedragswijzigingen, of beter nog, deze in de hand werken en sturen in de richting van “duurzame” mobiliteit.

Om dat te bewerkstelligen moet men zowel creativiteit als wetenschappelijke nauwkeurigheid aan de dag leggen. Creativiteit is nodig om de maatregelen van morgen uit te denken, wetenschappelijke nauwkeurigheid om deze maatregelen op een objectieve manier te beoordelen.

Stratec verleent advies voor alles wat te maken heeft met betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van steden en gebieden, en meer in het algemeen, voor alle kwesties die moeten leiden tot een aangenamere leefomgeving.

Op stedelijk en regionaal niveau

Uitvoering van multimodale vervoersstudies

flux_vehicules_bruxelles
 • Gegevensverzameling en -analyse: tellingen, waarnemingen en enquêtes, nieuwe gegevensbronnen op basis van big data (mobiele telefonie, OBU, trackingeenheden…). 
 • Stedelijke Vervoersplannen en Masterplannen met betrekking tot mobiliteit en parkeren
 • Beleidsactieplannen met betrekking tot multimodaal verkeer
 • Studies voor de optimalisatie van de vervoersnetwerken (betere prestaties, kwaliteitsvollere dienstverlening…).
 • Opportuniteitsstudies/begeleidende studies bij grote infrastructuurprojecten
 • Beheer van mobiliteit gerelateerd aan bepaalde events en grote (bouw)werkzaamheden (modellering van de verkeerscongestie op stedelijk niveau) 
 • Verkennend mobiliteitsonderzoek 
 • Beleidsgerichte modellering van vervoerswijzen (4-stappen modellen): macro-modellen, (dynamische) meso-modellen.
 • Modellering van opkomende vervoerswijzen (carpoolen, openbaar vervoer op aanvraag, zelfrijdende voertuigen, gedeelde voertuigen, specifieke rijbanen voor vrachtwagens (HOV), platooning …)

Op meer lokaal niveau

Uitvoering van multimodale vervoersstudies

 • Gegevensverzameling en -analyse (permanente actualisering van constant veranderende hulpmiddelen en bronnen)
 • Beheer van intermodaliteit
 • Advies met betrekking tot bereikbaarheids- en toegankelijkheidsbeleid
 • Bedrijfsvervoersplannen
 • Opportuniteitsstudies/begeleidende studies met betrekking tot infrastructuur- en ontwikkelingsprojecten (verkeer, bereikbaarheid en toegankelijkheid)
 • Ondersteuning op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid bij aanleg- en inrichtingsprojecten van de openbare ruimte
 • Micro-simulaties van verplaatsingen rekening houdend met nieuwe vervoerswijzen en gedragingen

Experten in het uitwerken van vervoersmodellen

Stratec heeft doorheen de jaren een gedegen reputatie opgebouwd wat betreft het wetenschappelijk kwantificeren van de toekomstige vraag naar vervoer, en dit via integrale en vaak complexe benaderingen.

Stratec heeft doorheen de jaren een gedegen reputatie opgebouwd wat betreft het wetenschappelijk kwantificeren van de toekomstige vraag naar vervoer, en dit via integrale en vaak complexe benaderingen.

Deze aanpak geldt voor alle soorten vervoersmodellen:
macroscopische, multimodale 4-stappenmodellen; dynamische, macroscopische, verkeersmodellen (modellering van de verkeerscongestie); modellen met betrekking tot het openbaar vervoer, fietsers, voetgangers; mesoscopische, multimodale modellen; strategische LUTI-modellen (interactie tussen landgebruik en vervoer); tariefmodellen; microscopische, multimodale modellen; optimalisatie van de fasering van verkeerslichten, …

Op het gebied van onderzoek, staat Stratec binnen dit domein aan de top. Samen met universiteiten en softwareontwikkelaars bedenken onze experten performantere tools zodat deze beter rekening kunnen houden met de grote veranderingen die zich momenteel in de vervoerssector voordoen (carpoolen, zelfrijdende voertuigen, gedeelde wagens, zelfrijdend openbaar vervoer, openbaar vervoer op aanvraag …).

Een goed model vereist nauwkeurige inputgegevens. Stratec is gespecialiseerd in het verzamelen, controleren en exploiteren van verschillende gegevensbronnen, gaande van de meest traditionele zoals tellingen, manuele waarnemingen en grootschalige enquêtes (in 2017 werden in opdracht van de het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.500.000 personen geteld) tot de meest innovatieve zoals mobiele telefonie, OBU, gegevens autoconstructeurs, andere big data.

Onze belangrijkste hulpmiddelen

 • Adobe-software
 • ARCGIS
 • Autocad (Autodesk)
 • Autoturn (Transoft solutions)
 • Google Sketch up
 • Intergraph (Microstation)
 • MAPINFO
 • Saturn (W.S ATKINS)
 • TRANSCAD
 • VISSIM (PTV)
 • VISUM (PTV)

Enkele belangrijke referenties :

View more

DREIA Ile de France

2018 - 2020

Calage global du modèle de déplacements MODUS en Île-de-France

-

Calage global du modèle de déplacements MODUS en Île-de-France

VIAS Institute

2018 - 2018

Simulation de l’impact d’un décalage de l’heure de départ sur la congestion en heure de pointe sur le réseau routier structurant belge

ENABEL

2018 - 2018

Actualisation du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’algérois

CTB Algérie

2017 - 2017

Formation du Ministère des travaux publics et des transports d’Alger sur le thème “Environnement et Transports”

Bruxelles Mobilité – AED

2017 - 2017

Etude sur les crédits de mobilité échangeables

Bruxelles Mobilité – AED

2017 - 2018

Accompagnement pour l’établissement d’une stratégie d’accessibilité concrète du réseau de transport public de la STIB

Presentation - French

INFRABEL

2016 - 2016

Exploitation de données « floating mobile data » de l’opérateur Orange

Presentation - French

BNETD

2014 - 2016

Etude de Trafic du projet de train urbain d’Abidjan

Région de Bruxelles-Capitale

2013 - 2013

Etude des déviations de trafic à prévoir pendant la rénovation du tunnel Léopold II

Bruxelles Mobilité – AED

2012 - 2017

Modèle multimodal stratégique de déplacements de la zone urbaine de Bruxelles