Wij hebben er altijd een punt van gemaakt om onze klanten te sturen in de richting van duurzame ontwikkeling. Het milieuaspect maakt dan ook integraal deel uit van onze analyses.

In het kader van regelgeving en beleidsstudies, bieden wij zowel de overheid als privéondernemingen specifieke diensten aan op het vlak van milieubeheer.

Daarnaast bieden wij ook een grote verscheidenheid aan milieu-gerelateerde diensten, onder meer op het gebied van biodiversiteit, afvalbeheer, luchtvervuiling, oppervlaktewaterbeheer, broeikasgasbalansen, …

De opmaak van milieustudies is al meer dan 30 jaar een van onze hoofdactiviteiten en we tellen ondertussen al honderden klanten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, alsook in het buitenland. De opdrachten die we uitvoeren hebben zowel betrekking op de milieueffecten van grote internationale plannen of projecten als op die van kleinschaligere, lokale projecten

Op grootstedelijk niveau

Stratec werkt effectenstudies en -evaluaties uit van diverse soorten grootschalige plannen of projecten waarvan de milieueffecten verder kunnen reiken dan de stads- of gewestgrenzen.

env_2

Zo heeft Stratec milieueffectenevaluaties uitgevoerd voor tal van grote vervoersinfrastructuurprojecten zoals het “Grand Paris Express”-vervoersnetwerk (bijna 200 km aan nieuwe automatische metrolijnen en 68 metrostations); het “Liège Carex”-project; 3 nieuwe sluizen op de Maas; de “Pont des Trous” (“Gatenbrug”) in Doornik; het nieuwe metrostation “Grondwet” in Brussel; de N5 tussen Charleroi en Couvin.

Stratec staat ook in voor de opmaak en evaluatie van milieuplannen (beheerplannen overstromingsrisico’s; waterbeheerplannen; bosbeheerplannen, …) en ontwikkelt daarnaast ook tools om de milieueffecten van diverse soorten projecten te beoordelen en op te volgen. Zo creëerden onze ingenieurs een tool om na te gaan in hoeverre de ontwikkeling van het “Grand Paris Express”-vervoersnetwerk een invloed heeft op de uitstoot van broeikasgassen.

Op meer lokaal niveau

Ook op meer lokaal niveau voert Stratec regelmatig milieustudies uit in het kader van kleinere of grotere bouw- of infrastructuurprojecten in Brussel, Wallonië of Frankrijk.

env_3

Ces études concernent des hôpitaux (Grand Hôpital de Charleroi, campus Erasme), des bâtiments mixtes ou de bureaux (the One, le Méandre, China Belgium Technology Center, etc.), des projets de lotissements, etc.

Stratec est agréé comme auteur d’études d’incidences à Bruxelles et en Région wallonne pour les catégories suivantes :

 • Catégorie 1 : Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et de loisirs
 • Catégorie 2 : Projets d’infrastructure, transport et communications
 • Catégorie 4 : Processus industriels relatifs à l’énergie
 • Catégorie 7 : Gestion de l’eau
 • Catégorie 8 : Permis liés à l’exploitation agricole.

 

Stratec est également agréé en tant qu’auteur de projet pour l’élaboration ou la révision des schémas de développement pluricommunal et communal (agrément de type 1).

Gepersonaliseerde dienstverlening

Groot- of kleinschalig project … Stratec doet er alles aan om zijn dienstverlening aan te passen aan de behoeften van zijn klanten, en biedt dan ook een reeks gepersonaliseerde diensten, meer bepaald:

 • Het begeleiden, coördineren en opvolgen van aanvragen voor milieuvergunningen en unieke vergunningen en dit zowel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in het Waals Gewest; wij staan onze klanten bij in elke fase van de procedure, van de voorbereiding van het dossier tot de uiteindelijke afgifte van de vergunning.
 • Het opzetten van milieubeleid en actieplannen.
 • Het ontwerpen van analysesoftware en het verzamelen van gegevens met betrekking tot het milieu.
 • Het definiëren en uitwerken van besluitondersteunende instrumenten.
 • Enzovoort

Onze belangrijkste hulpmiddelen

 • Mobiliteit: VISUM, VISSIM, Saturn
 • Hydrologie: SWMM, HEC-RAS, HEC-HMS
 • CAD: AutoCAD, DraftSight, Sketchup
 • Energie: EBP-software
 • Bezonning: Chronolux
 • Geografische Informatiesystemen: MapInfo, ArcGIS, QGIS
 • IT-materiaal: 5 gps-en, 10 tablets (voor enquêtes en opmetingen), 1 laserafstandsmeter
 • Grafische tools: Photoshop, Illustrator, InDesign

Enkele belangrijke referenties :

View more

SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

2018 - 2018

Extension du réseau de transports en commun de haute performance vers le Nord à Bruxelles : étude d’incidences relative aux ouvrages Gare du Nord

Service Public de Wallonie

2017 - 2018

Rapport d’incidences environnementales (RIE) du Schéma de développement du territoire de la Wallonie

Presentation - French

BAEV

2017 - 2018

Etude d’incidences du projet de Centre Hospitalier Wallonie Picarde (CHWAPI) à Tournai

Ville de Bruxelles

2017 - 2017

Rapport d’incidence sur l’environnement (RIE) du contrat de quartier durable “Les Marolles”

Bruxelles Environnement

2016 - 2018

Rapports d’incidences sur l’environnement (RIE) des projets de plans environnementaux en Région de Bruxelles-Capitale

Presentation - French

Bruxelles Environnement

2017 - 2017

Cadastres et cartographie stratégiques 2016 du bruit des transports en Région de Bruxelles-Capitale

Gouvernement Wallon

2016 - 2016

Etude d’incidences relative à l’avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin

Presentation - French

Société du Grand Paris

2016 - 2016

Etude socio-économique du projet de Grand Paris Express concernant les aspects environnementaux

SOFICO

2014 - 2015

Etude d’incidences du projet de construction de deux écluses sur la Meuse à Huy et Amay (Ampsin-Neuville)

Société du Grand Paris

2013 - 2014

Etude d’impact de la ligne 14 Sud et de la ligne 15 Ouest du Grand Paris

Bruxelles Environnement

2011 - 2012

Modèle de prévision des consommations et des émissions atmosphériques du transport en Région de Bruxelles-Capitale