Competenties
 technieken

Voor elke problematiek, zowel op macro- als microscopische schaal, beschikt Stratec over de juiste technische kennis.
Deze kennis die we onophoudelijk verder ontwikkelen, is gebaseerd op:

  • De veelzijdige expertise van ons multidisciplinair team.
  • De uitgebreide “terreinervaring” die we de afgelopen 30 jaar hebben opgedaan.
  • Het vakkundig gebruik van performante hulpmiddelen waaronder instrumenten voor het uitwerken van statische, dynamische, multimodale, en geïntegreerde landgebruik-vervoermodellen; GIS-systeem; tools voor gegevensanalyse …

Door onze ervaring met deze hulpmiddelen kunnen we doelgericht onderzoek voeren, scenario’s definiëren en de behaalde resultaten objectiveren, zonder daarbij onze scherpe en kritische zin te verliezen.

Deze kennis stelt ons ook in staat om de haalbaarheid van onze voorstellen doelgericht te beoordelen en betrouwbare prognoses te maken over de effecten ervan op korte, middellange en lange termijn.

Communicatie

De opdrachten die ons worden toevertrouwd, zijn vaak zeer complex. Communicatie staat dan ook centraal in onze onderzoek.

We hechten uitermate veel belang aan de kwaliteit van onze communicatie die meestal de vorm aanneemt van voorstellen, rapporten, visuele voorstellingen, … en passen de inhoud ervan aan aan het doelpubliek (specialist, leek) en diens verwachtingen.

De effectenstudies die we doorheen de jaren hebben uitgevoerd, hebben ons de nodige ervaring gegeven om een dergelijke uitdaging tot een goed einde te brengen. De verscheidenheid aan instrumenten waarover we beschikken, stellen ons bovendien in staat om zeer kwaliteitsvolle grafische weergaven te realiseren.

Deze kennis op het gebied van communicatie is ons ook goed van pas gekomen bij de opmaak van de dossiers rond de milieustudies van het automatisch metrosysteemproject “Grand Paris Express” dat een een publiek debat op gang heeft gebracht waaraan duizenden inwoners van het Ile-de-France hebben deelgenomen.

Voor al deze redenen worden de experten van Stratec regelmatig uitgenodigd om hun onderzoeksresultaten voor te stellen tijdens gespecialiseerde internationale conferenties.

Customized kids superhero capes
superhero capes|
superhero capes|
cartoon capes|
cosplay masks|
Cartoon hero capes & masks