Datavisualisatie maak zeer complexe gegevens en informatie toegankelijk.

Il s’agit d’une démarche de vulgarisation graphique de données chiffrées.
Stratec a développé cette expertise en interne et a réalisé différents projets de datavisualisation. Dans ce domaine, l’enjeu est de réaliser un schéma clair, pédagogique et beau, qui permette d’appréhender un ensemble de données complexes, denses, fortement interdépendantes, qui peuvent paraître inaccessibles de prime abord.

Big Data

Het groeiende succes van smartphones en de populariteit van mobiele apps zorgen ervoor dat het aantal verbindingen met de gsm-masten van mobiele telefoonoperatoren toeneemt (Big data).

cliquez pour agrandir

De gegevens van mobiel telefoonverkeer laten toe om het exacte tijdstip van al die verbindingen te bepalen alsook de exacte locatie van de zendmast waarmee de telefoon is verbonden.

Deze uitermate rijke bron aan gegevens is van grote waarde voor mobiliteitsstudies. De omvang van de steekproef is zeer groot wat betreft representativiteit en het aantal waarnemingen per tijdseenheid.

Stratec heeft in de afgelopen jaren zijn kennis verder uitgebreid op het gebied van verwerking en analyse van gegevens afkomstig van mobiele telefonie. De opeenvolging van zendmastlocaties waarmee de gebruikers verbonden zijn, stelt ons in staat om met een zeer nauwkeurige ruimte-tijdresolutie oorsprong-bestemmingsmatrixen op te bouwen en het aanwezigheidspercentage op bepaalde plekken te bepalen.

We voeren ook enquêtes uit die de verplaatsingen van personen bestuderen aan de hand van apps.

Deze enquêtes peilen onder andere naar materiaalstromen, financiële stromen, personenstromen, …

De Stratec-teams hebben reeds dergelijke diagrammen opgemaakt om de inkomsten en uitgaven van instellingen aan te tonen.

Sankey diagram

Sankey-diagrammen visualiseren de stromen tussen verschillende entiteiten en maken ze zo bevattelijker.

cliquez pour agrandir

Deze diagrammen peilen onder andere naar materiaalstromen, financiële stromen, personenstromen, …

De Stratec-teams hebben reeds dergelijke diagrammen opgemaakt om de inkomsten en uitgaven van instellingen aan te tonen.

Vulgarisatie

Stratec hecht enorm veel belang aan de communicatie over de grote infrastructuurprojecten waaraan het werkt.

cliquez pour agrandir

De afbeeldingen en visualisaties moeten expliciet, eenvoudig en grafisch zijn zodat de verschillende doelpublieken – overheidsinstanties en burgers – ze gemakkelijk kunnen begrijpen en delen.

De resultaten van (personen- en goederen-) vervoersstromen, de lokale en gewestelijke uitdagingen van infrastructuur- of ruimtelijke ordeningsprojecten, de multimodale bereikbaarheid, …
Om dit te doen, maken we zo veel mogelijk gebruik van afbeeldingen en schema’s die een duidelijke samenvatting bieden van onze studies.

Geografische informatiesystemen

Wij leggen ook een grote deskundigheid aan de dag op het gebied van Geografische informatiesystemen (GIS).

Het merendeel van de gegevens die we analyseren in het kader van onze studies houden een geografisch aspect in. Deze studies zijn bestemd voor actoren die de gebieden in kwestie door en door kennen.

We vinden het dan ook belangrijk om onze analyses en onderzoeksresultaten weer te geven onder de vorm van expliciete kaarten die dienstdoen als besluitondersteunende instrumenten.

Onze belangrijkste hulpmiddelen

  • Softwarepakket voor vectorontwerp: Adobe Illustrator
  • Geografisch informatiesysteem: ArcGis

 

  • Softwarepakketten voor gegevensverwerking: Python, SAS, R

Enkele belangrijke referenties :

View more

Bruxelles Mobilité – AED

2016 - 2016

Enquête pilote origine – destination avec smartphones en Région de Bruxelles – Capitale

Presentation - French

INFRABEL

2016 - 2016

Exploitation de données « floating mobile data » de l’opérateur Orange

Presentation - French

Bruxelles Mobilité – AED

2018 - 2019

Appui à la mise à jour du modèle multimodal de déplacement MUSTI

Stratec

2018 - 2018

Exploitation de données “floating car data”