0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Enquête voor goederenvervoerders - STRATEC - DGITM

Om de vragenlijst te starten, druk op "Volgende"

Het Franse Ministerie van Vervoer wil meer inzicht verwerven in de behoeften van de transporteurs op het vlak van intermodaal vervoer en een beter beeld krijgen van de criteria die hun keuze bepalen bij de afweging tussen vervoer over de weg of via het spoor.

Met het oog hierop heeft de Franse overheidsdienst 'Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer' (DGITM) het studiebureau STRATEC de opdracht gegeven om een enquête uit te voeren bij wegvervoerders.

Om deze bevraging uit te voeren, hebben we voor de transporten die in aanmerking komen om via het spoor te worden vervoerd, een steekproef van vervoersbedrijven nodig die voldoende representatief is voor zowel de verschillende types ondernemingen (grootte, nationaliteit, …) als de verschillende trafieken (goederen, conditionering, verpakking, afstand, ...).

Ondanks de huidige gezondheidscrisis kan de uit deze enquête verzamelde informatie op een relevante manier worden verwerkt en zal het DGITM inzicht kunnen krijgen in de behoeften van de vervoerders.

De volgende vragenlijst duurt slechts enkele minuten en stelt ons in staat om informatie over uw bedrijf en uw transport te verzamelen.
Na deze vragenlijst willen we u een tweede vragenlijst (10-15 minuten) over uw keuzecriteria tussen weg- en spoorwegdiensten sturen.

Alle bedrijven die aan deze tweede vragenlijst deelnemen, zullen een korte samenvatting van de resultaten ontvangen die hen een globaal beeld van de sector zal geven (steekproef van ongeveer 200 Franse, Belgische en Spaanse goederenvervoerders) en die hen in staat zal stellen zich in de steekproef te positioneren. Bovendien zijn er zeven cadeaubonnen ter waarde van 200 euro te winnen (trekking onder de eerste 200 respondenten)! Alle bepalingen en voorwaarden van de wedstrijd zijn hier beschikbaar.

Stratec verbindt zich ertoe het vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te respecteren. Door de enquête voort te zetten, gaat u expliciet akkoord met de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met het Stratec Privacybeleid.
Voor meer informatie over het Stratec Privacybeleid: kliek hier.

Er zijn 10 vragen in deze enquête.